Himekore vol 43 Omanko ga Uzuite Renshuu ga Dekinaino – Scene 2