Shirouto Hakkutsujijyou 3 Honmono Cabin Attendant – Scene 2